Wat is bliksem eigenlijk?
Bliksem is een statische ontlading, waarbij het verschil in lading tussen bijvoorbeeld wolken en de grond ongedaan wordt gemaakt. Hiertoe verplaatsen elektronen van de negatief geladen wolk zich richting de aarde, waarna met een grote ontlading de daadwerkelijk bliksem plaatsvindt (dus eigenlijk van beneden naar boven en niet andersom zoals veel mensen denken). Hierbij komen enorme krachten vrij, welke voor mensen in sommige gevallen dodelijke kunnen zijn. Bij mensen kan een bliksem-inslag naast brandwonden ook beschadiging aan ogen en oren en bijvoorbeeld een hartstilstand teweeg brengen.